Wróć do strony Dashboard Moje ogłoszenia Ulubione Ostatnio przeglądane Wiadomości Operacje Środki Ustawienia Firma Import ogłoszeń Program lojalnościowy Zaloguj się

Jak możemy Ci pomóc?

FAQ

Wynajem: Oddanie komuś do czasowego użytkowania pewnej własności za umówioną zapłatą. Najem: Wzięcie od kogoś do czasowego użytkowania pewnej własności za umówioną zapłatą. W praktyce pojęcia te stosowane są zamiennie. Poprzez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do użytkowania na czas określony lub nieokreślony, zaś najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Strony umowy najmu Wynajmujący: osoba, która oddaje najemcy rzecz do użytkowania i ma do tego stosowne uprawnienia. Może być właścicielem przedmiotu najmu, ale nie musi. Najemca: osoba, która bierze do użytkowania przedmiot najmu i zobowiązuje się płacić z tego tytułu wynajmującemu umówiony czynsz.
Ogłoszenie, które nie pojawiło się od razu po zamieszczeniu na stronie jest poddane wstępnej weryfikacji i pojawi się na portalu do 10 minut.
Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Wynajem.pl poprzez wysłanie e-maila (użytego do rejestracji konta w serwisie) na adres: biuro@wynajem.pl, podając w treści wiadomości swój login, imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz numer telefonu. Administrator w ciągu dwóch dni roboczych usunie konto. Możesz też usunąć swoje konto samodzielnie. W tym celu zaloguj się na swoje konto, wejdź w ustawienia i kliknij link Usunięcie konta.