Wróć do strony arrow-right dashboard Dashboard my-offer Moje ogłoszenia heart Ulubione last-viewed Ostatnio przeglądane message Wiadomości wallet Operacje piggy Środki cog Ustawienia company Firma import Import ogłoszeń loyalty Program lojalnościowy Zaloguj się

Jak możemy Ci pomóc?

FAQ

Wynajem: Oddanie komuś do czasowego użytkowania pewnej własności za umówioną zapłatą. Najem: Wzięcie od kogoś do czasowego użytkowania pewnej własności za umówioną zapłatą. W praktyce pojęcia te stosowane są zamiennie. Poprzez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do użytkowania na czas określony lub nieokreślony, zaś najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Strony umowy najmu Wynajmujący: osoba, która oddaje najemcy rzecz do użytkowania i ma do tego stosowne uprawnienia. Może być właścicielem przedmiotu najmu, ale nie musi. Najemca: osoba, która bierze do użytkowania przedmiot najmu i zobowiązuje się płacić z tego tytułu wynajmującemu umówiony czynsz.
Ogłoszenie, które nie pojawiło się od razu po zamieszczeniu na stronie jest poddane wstępnej weryfikacji i pojawi się na portalu do 10 minut.
Tak. Wszytko zależności od ustaleń między stronami. Jednak dla bezpieczeństwa zalecamy dokonywanie rezerwacji oraz płatności przez serwis Wynajem.pl w razie jakichkolwiek niezgodności podczas transakcji serwis wstrzymuję środki do rozwiązania problemu.
W przypadku zniszczenia bądź braku zwrotu przedmiotu prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem kontakt@wynajem.pl. Serwis dokona wszelkich starań, aby wyjaśnić sytuację z najemcą. Jeżeli to nie pomoże - sprawę trzeba będzie zgłosić na policję. Udostępnimy organom ścigania wszelkie niezbędne informację. Pamiętaj o możliwości pobierania kaucji, szczególnie w przypadku zawierania transakcji z osobami, które nie potwierdziły swoich danych.
W takie sytuacji prosimy o umieszczenie odpowiedniego komentarza oraz oceny w serwisie pod produktem, który chciałeś wypożyczyć oraz o zgłoszenia tego do nas na adres kontakt@wynajem.pl
Obie strony transakcji otrzymują swoje dane kontaktowe. Wszelkie zmiany parametrów transakcji (w tym zmiana terminu i miejsca wypożyczenia) mogą nastąpić jedynie w wyniku bezpośrednich ustaleń pomiędzy stronami.
Po zalogowaniu do serwisu i kliknięciu w przycisk Pozycz.to wyświetlone zostaną dane kontaktowe właściciela przedmiotu.
Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Wynajem.pl poprzez wysłanie e-maila (użytego do rejestracji konta w serwisie) na adres: biuro@wynajem.pl, podając w treści wiadomości swój login, imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz numer telefonu. Administrator w ciągu dwóch dni roboczych usunie konto. Możesz też usunąć swoje konto samodzielnie. W tym celu zaloguj się na swoje konto, wejdź w ustawienia i kliknij link Usunięcie konta.