Wróć do strony arrow-right dashboard Dashboard my-offer Moje ogłoszenia heart Ulubione last-viewed Ostatnio przeglądane message Wiadomości wallet Operacje piggy Środki cog Ustawienia company Firma import Import ogłoszeń loyalty Program lojalnościowy Zaloguj się

Polityka Prywatności

Serwis Wynajem.pl której właścicielem i obsługującym jest Spółka WOOLTECH SP. Z O.O. Usługi ogłoszeniowe i pokrewne na Wynajem.pl są dostarczane przez Spółka WOOLTECH SP. Z O.O. i / lub jej spółki zależne i oddziały.

1. Zakres. Niniejsza polityka ochrony prywatności opisuje, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe dla potrzeb naszych usług dostępnych na Wynajem.pl i na innych powiązanych witrynach, gdzie ta zasada jest również stosowana. Akceptując Politykę ochrony prywatności oraz 
Regulamin Serwisu podczas rejestracji, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce ochrony prywatności.

2. Gromadzenie. Niektóre części strony internetowej można przeglądać nie będąc zarejestrowanym Użytkownikiem, ale niektóre działania (takie jak dostęp do informacji kontaktowych i zamieszczanie ogłoszeń) wymagają rejestracji. Z chwilą przekazania nam swoich danych osobowych, Użytkownik przestaje być dla nas anonimowy. W zależności od rodzaju usług, możemy zbierać i przechowywać następujące dane osobowe:

 • informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu;
 • informacje demograficzne, takie jak płeć, wiek, stan cywilny, zawód i inne informacje osobiste lub dotyczące stylu życia (w przypadku gdy bierzesz udział w dobrowolnej ankiecie);
 • informacje finansowe, takie jak numer karty kredytowej lub rachunku bankowego;
 • informacje dotyczące zawieranych transakcji, np. warunki najmu i strony transakcji;
 • informacje oparte na Twojej aktywności w Serwisie, takie jak np. wyszukiwane informacje, dane statystyczne dotyczące odsłon, dane dotyczące logowania, kierunki poruszania się po Serwisie, dane ogłoszeniowe czy adres IP;


Dodatkowe informacje od stron trzecich. Możemy od czasu do czasu pozyskiwać dodatkowe informacje  na Twój temat od osób trzecich. Na przykład, jeśli powstaje zaległość w Twoich płatnościach należnych Wynajem.pl, możemy zwrócić się po dodatkowe informacje o Tobie do biura informacji kredytowej, w zakresie dozwolonym przez prawo. Inny przykład to sytuacja, kiedy Użytkownik dostarcza informacje, które nie mogą być sprawdzone. Wtedy możemy poprosić Cię o przesłanie nam dodatkowych dokumentów lub o odpowiedź online na  dodatkowe pytania, które pomogą zweryfikować Twoją tożsamość.

3. Użytek. Naszym głównym celem w zakresie gromadzenia danych osobowych jest zapewnienie Państwu bezpiecznego, sprawnego i wydajnego użytkowania Serwisu. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu:

 • świadczenia usług i obsługi klienta na jego wniosek – m.in. wysyłanie e-maili potwierdzających, związanych z usługami Serwisu, przypomnieniami i transakcjami;
 • umożliwienia komunikacji z Wynajmującymi i Najemcami;
 • rozstrzygania sporów, pobierania opłat i rozwiązywania problemów;
 • informowania Cię o aktualizacji usług i ofertach promocyjnych z uwzględnieniem Twoich preferencji komunikacyjnych;
 • porównania informacji pod kątem dokładności i weryfikacji tych informacji u stron trzecich;
 • pomiaru zainteresowania naszymi produktami i usługami;
 • promocji bezpieczeństwa usług, wykrywania i zapobiegania błędom, oszustwom i innym działaniom potencjalnie zakazanym lub nielegalnym;
 • egzekwowania umów, warunków i polityk;
 • w innym celu, opisanym w momencie zbierania danych.


4. Ujawnienie. Możemy udostępniać niektóre lub wszystkie Twoje dane osobowe:

 • członkom naszego przedsiębiorstwa, aby pomóc wykryć i zapobiec potencjalnie nielegalnym czynom;
 • urzędom egzekwującym prawo lub stronom trzecim w sytuacji, gdy istnieje przekonanie, że takie ujawnienie jest racjonalne i niezbędne do wykonania naszego Regulaminu i Polityki ochrony prywatności, także w sytuacji, kiedy ogłoszenie lub inne treści zawarte na stronie naruszają prawa osób trzecich ; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego naszych Użytkowników i społeczeństwa;
 • innym stronom trzecim, w sytuacji, gdy Użytkownik zgadza się na przekazanie im informacji (informacje, które ujawniamy w ten sposób mogą podlegać polityce ochrony prywatności tych stron trzecich);
 • usługodawcom, którzy świadczą dla naszego Serwisu usługi na podstawie umowy, np. w zakresie dochodzeń w sprawach nadużyć finansowych, księgowości, programów partnerskich oraz nagród;
 • innemu podmiotowi gospodarczemu, z którym planujemy fuzję lub przejęcie. Gdyby doszło do takiej transakcji, inny podmiot gospodarczy (lub nowy, połączony podmiot) będzie respektować Politykę ochrony prywatności w odniesieniu do Twoich danych osobowych.


Możemy także ujawnić dane osobowe Użytkownika, jeżeli zezwala na to prawo lub jeśli istnieje przekonanie, że takie ujawnienie jest racjonalne i niezbędne do reagowania na wezwania, nakazy sądowe lub inne procedury prawne.

5. Przechowywanie korespondencji. Kiedy Najemca kontaktuje się z Wynajmującym za pomocą opcji "Wyślij wiadomość do użytkownika” informacje związane z komunikacją zostaną zachowane. Jeśli komunikacja odbywa się drogą telefoniczną, przechowujemy informacje związane z taką rozmową, w tym czas jej trwania, ale nie przechowujemy treści tej rozmowy. Jeśli komunikacja odbywa się pocztą elektroniczną, przechowujemy treść e-maili, jak również inne informacje związane z taką korespondencją. Możemy udostępniać tę korespondencję Wynajmującym. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych, w celu egzekwowania praw Serwisu do zbierania opłat należnych nam od Wynajmujących.

6. Osoby trzecie. Niniejsza Polityka ochrony prywatności odnosi się do wykorzystywania i ujawniania informacji, które uzyskujemy od Użytkownika. Jeśli ujawniasz swoje informacje innym – Najemcom, Wynajmującym lub innych osobom za pośrednictwem Internetu, wówczas mogą mieć zastosowanie inne zasady ich wykorzystania lub ujawnienia. Wynajem.pl nie kontroluje Polityki ochrony prywatności osób trzecich. Zachęcamy do zadawania pytań przed ujawnieniem swoich danych osobowych osobom trzecim.

Na naszej stronie znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych, które mogą gromadzić informacje osobiste o Użytkowniku. Wynajem.pl nie odpowiada za ochronę prywatności oraz zawartość tych stron internetowych.

7. Pliki cookie. Serwis lub jego dostawcy usług mogą umieszczać pliki cookie lub kody audytowe („web beacons”) na Twoim komputerze podczas odwiedzania przez Ciebie naszej strony internetowej. Permanent cookies mają na celu zapewnienie stałej funkcji personalizacji, np. automatycznej rejestracji na spersonalizowanej stronie głównej, natomiast session cookies są usuwane po wylogowaniu się z Wynajem.pl lub po przejściu do innej strony internetowej i mają na celu monitorowanie oraz poprawę funkcjonalności i użyteczności naszego Serwisu. Możesz zablokować cookies, zmieniając ustawienia w przeglądarce, ale w ten sposób uniemożliwisz nam dostarczanie niektórych usług.

8. Rezygnacja z usług. Wynajem.pl zapewnia wszystkim Użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas, bądź od naszych partnerów wiadomości innych niż istotne (np. promocyjnych lub o charakterze marketingowym). Aby usunąć swoje dane kontaktowe z list mailingowych Wynajem.pl i newslettera, edytuj ustawienia swojego konta.

9. Dostęp, aktualizacja i zmiana informacji osobistych. Możesz sprawdzać i zmieniać większość informacji osobistych, logując się na naszej stronie internetowej i edytując ustawienia swojego konta. Obsługujący Serwis nie zmienia informacji osobistych Użytkownika, ponieważ bardzo trudno jest zweryfikować takie dane na odległość. Użytkownik powinien szybko zaktualizować swoje dane osobowe, jeśli się zmienią lub są niedokładne. Na życzenie Użytkownika możemy zamknąć konto i usunąć informacje osobiste z widoku tak szybko jak jest to możliwe, biorąc pod uwagę jego aktywność w Serwisie i zgodnie z obowiązującym prawem. Przechowujemy informacje osobiste z zamkniętych kont w celu zapobiegania oszustwom, gromadzenia wszelkich należnych opłat, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, pomocy w przypadku jakichkolwiek dochodzeń, egzekwowania naszego 
Regulaminu i podjęcia innych działań zgodnych z prawem.

10. Ochrona konta. Twoje hasło jest kluczem do konta. Używaj unikalnych liczb, liter oraz znaków specjalnych i nie ujawniaj nikomu swojego hasła do Wynajem.pl. Jeśli ujawnisz komuś swoje hasło lub dane osobowe, pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane za pośrednictwem Twojego konta. Jeśli stracisz kontrolę nad własnym hasłem, możesz stracić kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, a co za tym idzie możesz stać się podmiotem prawnie wiążących działań podejmowanych w Twoim imieniu. Dlatego jeśli Twoje hasło jest z jakiegokolwiek powodu zagrożone, powinieneś niezwłocznie powiadomić Wynajem.pl i zmienić hasło. 

11. Bezpieczeństwo. Twoje dane są przechowywane na naszych serwerach. Traktujemy je jak rzecz wartościową, która musi być chroniona i wykorzystujemy wiele narzędzi (szyfrowanie, hasła, zabezpieczenia fizyczne itp.) w celu ich ochrony przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem. Jednak istnieje możliwość niezgodnego z prawem przechwycenia przez osoby trzecie Twoich danych osobowych lub prywatnej korespondencji, jak również niewłaściwego wykorzystania przez innych Użytkowników Twoich danych osobowych. Dlatego, mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność, nie możemy zagwarantować, a Użytkownik nie może oczekiwać, że dane osobowe i prywatna korespondencja pozostaną zawsze tajemnicą. 

12. Uwagi ogólne. Możemy zmienić niniejszą Politykę ochrony prywatności w każdej chwili przez zamieszczenie na stronie internetowej nowych warunków. Wszystkie zmienione warunki automatycznie wchodzą w życie po ich akceptacji przez nowych użytkowników, a w przypadku pozostałych użytkowników, w terminie 5 dni po ich publikacji na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Spółka WOOLTECH SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Inowrocławskiej 39/53, w tym na ich udostępnianie pozostałym spółkom związanym z Spółka WOOLTECH SP. Z O.O. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści jego danych oraz o prawie do ich poprawiania.

Polityka prywatności systemów reklamowych:

Sieci reklamowe i afiliacyjne wykorzystują pliki cookie do wyświetlania reklam dobieranych w oparciu o wizyty użytkowników w tej oraz innych witrynach internetowych sieci TradeDoubler. Odwiedzając witrynę, możesz zablokować wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Potrzebne instrukcje znajdziesz na stronie informacyjnej TradeDoubler poświęconej reklamom opartym na zainteresowaniach. (http://www.tradedoubler.com/pl-pl/legal/targeting.html)

Pliki z logami

Tak jak większość innych witryn internetowych, zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW

Wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej.

Pliki cookie DoubleClick DART

Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań (”interest based targeting”). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś. System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. (http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx)

Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.